Angst op bestelling

Na een maandenlange juridische strijd met het Robert Koch Instituut (Duitse RIVM) kreeg een groep advocaten de beschikking over correspondentie, waaruit blijkt dat het Duitse ministerie van binnenlandse zaken onderzoekers beïnvloedde. Dat is vandaag te lezen in het Duitse dagblad Die Welt. In de e-mailwisseling vraagt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Markus Kerber, de onderzoekers bijvoorbeeld om een model te ontwikkelen op basis waarvan “maatregelen van preventieve en repressieve aard” kunnen worden gepland.

De onderzoekers hebben vervolgens, in nauwe samenwerking met het ministerie, in slechts vier dagen tijd een nota gepubliceerd, die in de daaropvolgende dagen via verschillende media is verspreid. Daarin werd een ‘worst-case scenario’ gepresenteerd, waarin meer dan een miljoen mensen in Duitsland aan het coronavirus zouden sterven als het sociale leven zou worden voortgezet zoals voorafgaand aan de pandemie. De nota stond aan de basis van de eerste lockdown, in maart van vorig jaar.

Een ander doel

De correspondentie bevestigt wat velen al veel langer vermoedden; een georkestreerde angstcampagne die ertoe moest leiden dat de lockdown en de overige maatregelen verantwoord konden worden. Deze angstaanjagende voorspellingen, waarvan nu zeker is dat ze in Duitsland gebaseerd waren op bestelde cijfers, werden overal ter wereld gedaan, ook in Nederland. Ze resulteerden in maatregelen die, tot op de dag van vandaag, de economie verwoesten en het sociale leven ontwrichten.

Laat dit even goed op u inwerken. De regering heeft specifiek verzocht om een rapport dat de gewenste maatregelen zou rechtvaardigen. Mogen we daaruit concluderen dat de maatregelen een ander doel dienen dan het voorkomen van besmetting met een virus?

WOB-verzoeken

Wat betekent dit voor de rechtvaardiging van de maatregelen in Nederland? Dat de Wet openbaarheid van bestuur door de minister buiten werking is gesteld, is een aangename 'toevalligheid', wanneer ook ons RIVM opdracht zou hebben gekregen om te goochelen met cijfers ten faveure van de maatregelen. Met de kennis van nu kunnen we in ieder geval vaststellen dat de maatregelen buitenproportioneel waren en meer schade hebben veroorzaakt dan voorkomen, wat het ergste doet vermoeden ten aanzien van de authenticiteit van de gepubliceerde cijfers en voorspellingen.

Build Back Better

Mondkapjes. Anderhalve meter. Het MKB failliet. Kinderen en jeugdigen getraumatiseerd. De avondklok. Niet ter bestrijding van een virus, maar ter ondersteuning van de uitrol van een gitzwart scenario.

"The corona virus pandemic provides us with the opportunity to 'build back better", aldus de Verenigde Naties, het World Economic Forum en zo ongeveer iedere regeringsleider ter wereld, inclusief Mark Rutte. Oftewel: deze pandemie biedt ons de uitgelezen kans om datgene wat nu volledig ten gronde gericht wordt, op basis van bestelde cijfers, opnieuw op te bouwen op een manier die ons beter past.

Complot, of complottheorie?

Terug naar blog