Bessel van der Kolk was op 28 augustus jl. de hekkensluiter van 2022, in de serie Zomergasten van de VPRO. Van der Kolk is psychiater en traumaspecialist. Rondom zijn optreden bij Zomergasten ontstond nogal wat commotie. Zo plaatste de Volkskrant twee dagen voorafgaand aan de uitzending een opiniestuk, waarin werd gewaarschuwd voor 'mogelijk desastreuze gevolgen' die zijn optreden bij de VPRO zou kunnen hebben.

Wat blijkt? De critici winden zich vooral op over Van der Kolks opvattingen over 'verdrongen herinneringen'. De wereldwijd vermaarde psychiater bevestigt het bestaan van deze herinneringen, die een gevolg zijn van trauma. Deze verdrongen herinneringen zijn tevens een terugkerend thema in de onderzoeken en discussies rondom sadistisch ritueel misbruik (SRM). Slachtoffers worden daarbij veelal als ongeloofwaardig neergezet, wat samenhangt met het type herinneringen die volgens Van der Kolk wel degelijk bestaan, terwijl de critici zijn expertise met alle geweld in twijfel willen trekken.

Over de mogelijke motivatie van deze critici spreekt Erik van der Horst met GZ psycholoog Aline Terpstra en slachtoffer van SRM, Esther. Daarbij komt tevens de commissie Hendriks aan bod, die is aangesteld om een onafhankelijk onderzoek naar SRM uit te voeren, hoewel dat onderzoek er alle schijn van heeft totaal niet onafhankelijk te zijn.

---

Link naar vorig interview Aline:
https://www.lichtopsrm.com/interview-slachtoffers-verdienen-onafhankeljk-onderzoek/

Link naar vorige interview Esther:
https://www.lichtopsrm.com/interview-met-esther/

Rectificaties en aanvullingen

Op 6:17 spreekt Aline over "...andere overlevers van DIS..."
Dit moet zijn: "...andere overlevers van satanisch ritueel misbruik".

Aline Terpstra zegt dat in ieder geval twee van de drie schrijvers van het artikel in de Volkskrant, dat op voorhand waarschuwde voor ‘mogelijk desastreuze gevolgen van het optreden van Bessel van der Kolk’, (ex)lid zijn de LEBZ. Uit nader onderzoek blijkt dat dit geldt voor alle drie de schrijvers.

Publicaties die worden aangehaald in het interview

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/expertgroep-orkestreerde-mediaberichten-hervonden-herinneringen-opdebeeck.html

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-optreden-bessel-van-der-kolk-bij-zomergasten-kan-desastreuze-gevolgen-hebben~b0b232b0

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Het-verhaal-van-Lisa.html

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Mocht-Haagse-rechter-oordelen-over-kindermisbruik-.html

Verhalenbundel Caleidoscoop:
https://www.caleidoscoop.nl/nieuws/update-actie-caleidoscoop-onafhankelijke-onderzoeken-bizarre-en-sadistische-vormen-misbruik

Site met achtergrond van Esther:
https://www.lichtopsrm.com

Site om hulpgevers en hulpvragers bij elkaar te brengen:
https://www.lichtoplevens.nl

Link naar brieven onafhankelijk onderzoek naar ritueel misbruik (commissie Hendriks):
https://www.lichtopsrm.com/woorden-en-daden-commissie-hendriks-tot-nu-toe/

Link naar communicatie groep van 20 GGZ-behandelaars en commissie Hendriks:
https://www.lichtopsrm.com/correspondentie-met-de-commissie-hendriks/

Psychobiological characteristics of dissociative identity disorder: a symptom provocation study:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17008145/

Een aantal overige interessante publicaties die gelinkt zijn aan thema’s van het interview

Linked in pagina van Nicole Nierop, huidig coördinator van politieorgaan de LEBZ, waaruit blijkt dat zij in vele publicaties over ritueel misbruik en aanverwante zaken zich op een bevooroordeelde wijze uitspreekt over getuigenisse:
https://nl.linkedin.com/in/nicole-nierop-17736229

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/expertisegroep-politie-zorgstandaard-DIS.html

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/reactie-LEBZ-op-onderzoek-ritueel-misbruik.html

Over de neurobiologie van de dissociatieve identiteitsstoornis:
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/neurobiologisch-onderzoek-laat-zien-dat-dis-wordt-veroorzaakt-door-vroegkinderlijk-trauma.html

 

---

Waardeer je ons werk? Neem dan eens een kijkje in de voetnoot van deze website. Zonder jouw support zijn we nergens...

 

 

GbBT

De Keuringsdienst van Waarheid wordt mogelijk gemaakt door Goodbye BigTech.

BigTech-vrije telefoons, computers en meer.
Jouw data is van jou. Enkel en alleen van jou.
https://goodbyebigtech.nl/Beste bezoeker,

Het maken van video's en het onderhouden van deze website doen we met heel veel liefde, fulltime, en zonder eigenbelang. Het kost echter veel tijd en geld. Waardeer je ons werk en wil je ons steunen? Dan stellen we een bijdrage zeer op prijs. Dankjewel!

~ Erik van der Horst

tikkie ideal

IBAN: NL26 ABNA 0593 1707 09
t.n.v. E. van der Horst

Wist je dat...

...deze website mede mogelijk wordt gemaakt door Goodbye BigTech? Telefoons, laptops en PC's die je privacy respecteren en de nieuwsgierige ogen van BigTech buiten de deur houden.

goodbyegoogle

It's easier to fool people,
than to convince them that they have been fooled.

~ Mark Twain